Find billder som matcher dine farver derhjemme
 
Bliv medlem
 

Betingelser

Nedenstående brugerbetingelser skal overholdes i forbindelse med brug af hjemmesiden arwo.dk. Alle betingelser bør gennemlæses, før du tager siden i brug. Endvidere gælder den danske lovgivning. Ved bevidst overtrædelse af arwo.dk's brugerbetingelser eller dansk lovgivning forbeholder arwo.dk, sig retten til uden varsel at lukke din brugerkonto.

Generel opførsel

Nærværende brugerbetingelser er indført for at sikre, at arwo.dk er et hyggeligt sted at være for alle brugere. Derfor bør du til enhver tid efterleve disse betingelser og acceptere at administrator og hjælpe-administratorer arbejder på at sikre, at de bliver overholdt.

Servicemeddelelser
Som bruger af arwo.dk accepterer du at arwo.dk kan sende dig servicemeddelelser omkring nye tiltag og lign. I det omfang arwo.dk finder det nødvendigt, kan disse betingelser til enhver tid ændres uden varsel. Det er til enhver tid dit ansvar at kende de gældende betingelser og overholde disse. arwo.dk forventer, at du som bruger opfører dig anstændigt og altid udviser en venlig attitude overfor andre brugere og administrator/hjælpe-administratorer. Husk, at brugerne på arwo.dk er meget forskellige hvilket kan give anledning til unødvendige misforståelser og konflikter. Lad være med at bidrage hertil ved at nedgøre andre offentligt eller irettesætte andre. Ironi er en herlig ting - men desværre meget svært at udtrykke på skrift. Vær derfor forsigtig med at bruge det. Hvis du er ironisk, så husk at markere det tydeligt, hvis du vil undgå misforståelser.

Grimt sprog, udhængning m.v.

Kommentarer der indeholder grimt sprog, tilsvining eller udhængning af personer eller firmaer, tolereres ikke og vil blive slettet omgående og der sendes en advarsel. Sker det igen vil din brugerkonto blive sat i karantæne og i sidste ende vil din brugerkonto blive lukket.

Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, via forum eller kommentarer, herunder MSN adresser, mobilnumre, navne og adresser med videre.

Ophavsret

Der er ophavsret på alle billeder. I forbindelse med oprettelse af billeder på siden, gives der samtidigt tilladelse til at billederne må vises frem på arwo.dk og benyttes i alle dertilhørende services.
Alle billeder der lægges ud på arwo.dk skal være billeder man selv har taget eller har rettighed til at bruge. Indgår der billeder som er markeret med ©right;, andre logoer eller lign. og brugeren ikke direkte kan forbindes som ophavsretshaver, vil det medføre slettelse af billederne og i grove tilfælde, slettelse af den pågældende profil.

Reklamer for hjemmesider.

Det er ikke tilladt at udnytte arwo.dk til at reklamere for andre hjemmesider. Det være sig kommercielle eller private hjemmesider. arwo.dk forbeholder sig retten til at lukke brugerkonti eller ændre profiler der udnytter arwo.dk.dk kommercielt eller hvor profilen på anden måde indeholder anden form for reklame for hjemmesider.

Det opfattes ligeledes som reklame såfremt man indsætter links eller henviser til andre sider, hvor brugeren selv tjener noget - det være sig direkte eller indirekte. Her kan der være tale om rigtigt penge, tjenester, virtuelle kreditter eller noget andet.

Private beskeder via kommentar

Private beskeder via enkelte værker er ikke tilladt, benyt derimod kunstnerens e-mail adresse til dette.

Oprettelse af kunstværker

arwo.dk er udelukkende beregnet til køb, salg kunst. Alt andet vil blive slettet uden varsel. I øvrigt vil din brugerkonto ved gentagen oprettelse af ikke-relaterede ting, blive sat i karantæne. Det er kun tilladt at sælge ens ege produceret kunst, og derfor ikke tilladt at videresælge andre kunstværker eller kunst for venner og familie. Det er ikke tilladt at oprette værker der er solgt, og man forpligter sig ligeledes til at fjerne ens værker fra arwo.dk, efter de er solgt.

Annoncer med ulovligt indhold, så som salg af hælervarer og lign. vil blive slettet uden varsel og brugeren politianmeldt.

Vi kontrollerer jævnligt de oprettede værker og sletter uden varsel alle værker, som ikke opfylder alle betingelserne.

Oprettelse af profiler

Det er ikke tilladt at have flere brugerprofiler ad gangen. Brugerprofiler der udelukkende er oprettet med det formål at misbruge arwo.dk på den ene eller anden måde accepteres ikke og vil blive lukket. Den person der opretter profilen hæfter for alle overtrædelser der begås fra denne. Det er dit og kun dit ansvar hvem der benytter profilen og hvad de foretager sig fra den. Det er ikke tilladt at reklamere for andre hjemmesideadresser i profilbilleder eller udstillingsbilleder. Overholdes dette ikke vil du modtage en officiel advarsel med anmodning om at slette det pågældende. Sker det ikke vil din brugerprofil blive frosset og i sidste ende udelukket fra siden.

Hacking

Den eneste måde hvorpå en anden kan havde fået adgang til din profil, er ved at få dit kodeord fra dig.
Sørg derfor altid for at bruge et kodeord der ikke kan gættes, heller ikke af din bedste ven/veninde. Sørg altid for at logge af, og vær sikker på ikke at bruge auto-login på en computer andre har adgang til - f.eks. på biblioteker, net-cafeer, en vens computer eller lignende.
Sørg altid for at andre ikke ser dig taste dit kodeord ind. Du bør en gang om måneden ændre dit kodeord. Kort sagt, behandl dit kodeord som du ville behandle pinkoden til dit hævekort.

Ansvarsfraskrivelse

arwo.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på arwo.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er arwo.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er arwo.dk, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos arwo.dk. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af arwo.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af arwo.dk eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for arwo.dk's kontrol. arwo.dk forholder sig ikke til de indtastede priser og data. arwo.dk er en åben kommunikationsplatform og arwo.dk er derfor ikke ansvarlig for brugernes oprettelse af tekst, billeder, videoklip mv. som måtte krænke tredjemands rettigheder. Ved oprettelsen af din brugerkonto har du tilkendegivet, at du har løst brugerbetingelserne og vil følge dem.

Husk at ovenstående brugerbetingelser er lavet for at sikre dig den bedste oplevelse på arwo.dk. God fornøjelse!
Copyright © 2009 - Alle informationer og materiale, som ses på www.arwo.dk, er beskyttet af loven om ophavsret og må ikke videregives
til andre uden aftale med arwo.dk. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse, og erstatning vil blive påkrævet.

Gratisspil | Betingelser | Copyright © 2009 | arwo.dk | Nørre Torv 1A 10 | 9800 Hjørring